Video xem thêm: Anh Đã Mất Cơ Hội Rồi Đấy (Lip & Hip - HyunA) #ADMCHRD - Ngọc Tiên | Official Music Video