Video xem thêm: TWICE và Wanna One bất ngờ dính án “hát nhép” trên sân khấu SBS Gayo Daejun 2018