Video xem thêm: Ông Cao Thắng chăm lo Đông Nhi sau liveshow TenOnTen