Video xem thêm: Màn trình diễn của Kyle Barone (Saigon Heat) trong trận đấu với Mono Vampire