Video xem thêm: TRẠNG QUỲNH MOVIE | OFFICIAL TRAILER | DỰ KIẾN KHỞI CHIẾU MỒNG 1 TẾT 2019 (05.02.2019)