Video xem thêm: Kimmese - Trạm Dừng Chân (#TDC) ft. Đen - Official Music Video