Video xem thêm: Cãi nhau với bạn trai, cô gái xuống xe nằm dài giữa đường cao tốc ăn vạ