Video xem thêm: Đông Nhi tích cực tập luyện cho liveshow