Video xem thêm: Đức Huy tái hiện ký ức nhặt bóng 10 năm trước ngày Việt Nam vô địch