Video xem thêm: Tuyển Việt Nam uống bia bằng cúp trong phòng thay đồ.