Video xem thêm: 600 học sinh nhảy trên nền nhạc Việt Nam ơi cổ vũ ĐT Việt Nam