Video xem thêm: Rocker Nguyễn thân thiết cùng Hoàng Thuỳ sau ngày trở lại