Video xem thêm: Tình huống cầu thủ Malaysia nổi nóng với Quế Ngọc Hải