Video xem thêm: Nhớ nhầm lịch, nam thanh niên một mình ngồi ở SVĐ Mỹ Đình cổ vũ cho ĐT Việt Nam