Video xem thêm: Trấn Thành kể khổ chuyện bị Hari Won quản lý chi tiêu