Video xem thêm: 100.000 đồng ăn sang cuối tuần: "Ngõ siêu ẩm thực" 10 Tôn Thất Tùng của sinh viên Đại học Y có gì?