Video xem thêm: “Vi vu” Ba Vì, khám phá cả trời món ngon làm nên hình hài của ẩm thực vùng núi Tản