Video xem thêm: Bàn thắng của Công Phượng vào lưới Philippines