Video xem thêm: MS Sao Việt và tin đồn đột ngột qua đời: Người tức giận phản ứng dữ dội, người im lặng cho quaSao Việt và tin đồn đột ngột qua đời: Người tức giận phản ứng dữ dội, người im lặng cho qua