Video xem thêm: MS Top 5 sao quốc tế dưới 30 tuổi kiếm tiền "khủng" nhất: Taylor Swift chỉ đứng thứ 4