Video xem thêm: Bích Phương lần đầu live Chị ngả em nâng