Video xem thêm: ĐỎ ĐỎ XANH XANH, HÃY ĐỂ ANH YÊU EM | SCENE CUT NHẬT HẠ