Video xem thêm: Quán quân Gương mặt truyền hình Lan Nhi