Video xem thêm: Cùng hoàn cảnh,Lâm Khánh Chi bật khóc khi nghe "nữ hoàng lô tô" kể chuyện bị hoại tử phần ngực