Video xem thêm: Sau bài đăng xác nhận là vợ chồng, Justin và Hailey thoải mái thể hiện tình yêu nơi công cộng