Video xem thêm: Người dân Thủ đô "thắp sáng" đường phố bằng màu cờ ăn mừng chiến thắng