Video xem thêm: Trấn Thành, Hương Giang tự hào với câu chuyện chàng LGBT