Video xem thêm: Phần thi tự giới thiệu của hoa hậu Trần Tiểu Vy tại MISS WORLD 2018