Video xem thêm: Cậu út nhà Trump mặc đồ đôi với bố dự lễ xá tội gà tây