Video xem thêm: Highlights Myanmar 0-0 Việt Nam (AFF Cup 2018)