Video xem thêm: Lisa (BLACKPINK) sắp vượt mặt Taeyeon (SNSD) về khoản này¨