Video xem thêm: EXO sang Đài Loan ghi hình show thực tế mới, Suho thua game bị phạt lăn lộn trên mặt đất