Video xem thêm: Ed Sheeran trả lời phỏng vấn về BTS