Video xem thêm: Chúc mừng mẹ ngày 20/11, con trai Xuân Bắc lại lôi cân nặng của mẹ ra "chê yêu"