Video xem thêm: Hết phim rồi, fan Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt vẫn nhiệt liệt "đẩy thuyền" Duy Kiên - Hoài Phương!