Video xem thêm: Lee Kwang Soo bị mỹ nhân nhóm RED VELVET nhận xét: “Như kiểu bồ cũ vậy”¨