Video xem thêm: Những lần Jisoo, Rosé và Lisa trở thành “vũ công bất đắc dĩ” của Jennie