Video xem thêm: Con trâu xấu số bị bầy sư tử "đánh hội đồng" giữa đường