Video xem thêm: Ji Yeon cổ vũ nhiệt tình trong concert của IU: Ai dám bảo tình bạn của họ đã rạn nứt?