Video xem thêm: Những ngôi sao Hoa ngữ "thân bại danh liệt" chỉ sau một đêm vì scandal!