Video xem thêm: Tình hình mưa lụt tại đường Phạm Văn Đồng