Video xem thêm: Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn trả tiền cho nhà sản xuất phim