Video xem thêm: Hyoyeon (SNSD): “Khi Tiffany, Sooyoung và Seohyun rời công ty, chúng tôi đã khóc rất nhiều"