Video xem thêm: Phản ứng bất ngờ của Yoona khi biết có một fan Việt Nam đã vất vả để có mặt tại buổi fan meeting của mình