Video xem thêm: Giả vờ là gay, B.I và iKON bị chỉ trích là kỳ thị người đồng tính