Video xem thêm: EXO Ăn Mừng Chiến Thắng Thứ 2 Với Màn Bịt Mắt Nhảy 'Tempo'