Video xem thêm: Những nhóm nhạc chỉ có một bản hit trong sự nghiệp