Video xem thêm: Muôn kiểu hẹn hò bí mật khó tin của sao Hàn: Người giả gái, người bảo phải mang theo dây nhảy