Video xem thêm: Sự hấp dẫn "không lối thoát" đến từ những món ăn nổi tiếng bậc nhất tại Nhật Bản