Video xem thêm: CĐV Malaysia quẫy tưng bừng trên Phố đi bộ tại Hà Nội trước khi tiến đến Mỹ Đình 2